Đèn Pin Siêu Sáng Wasing WFL-H12

800,000$ 700,000$

Đèn pin siêu sáng  Wasing WFL-H12. Đươc trang bị bóng Cree XM-L U2. Với công xuất cực đại lên đến 1000 lumens ở chế độ sáng tăng cường.

Đèn Pin Siêu Sáng Wasing WFL-H12

800,000$ 700,000$